aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
saa7146wipHans Verkuil5 days
cx18cx18: fix format compliance issuesHans Verkuil7 days
for-v6.3jRevert "media: saa7146: deprecate hexium_gemini/orion, mxb and ttpci"Hans Verkuil7 days
for-v6.3isaa7134: Use video_unregister_device for radio_devTasos Sahanidis9 days
for-v6.3hmedia: dvb-frontends: mb86a16.c: always use the same error pathHans Verkuil9 days
for-v6.3gmedia: dt-bindings: st,stih-cec: convert to DT schemaKrzysztof Kozlowski12 days
for-v6.3edrivers/media/v4l2-core/v4l2-h264 : add detection of null pointersDong Chuanjian12 days
for-v6.3fmedia: dvb-frontends: mb86a16.c: always use the same error pathHans Verkuil12 days
av1media: nxp: imx-jpeg: replace dummy gotos by returnsHans Verkuil13 days
for-v6.2cmedia: videobuf2: set q->streaming laterHans Verkuil2 weeks
[...]
 
TagDownloadAuthorAge
br-v6.3jcommit e9e9865975...Hans Verkuil7 days
br-v6.3icommit 703ade6ceb...Hans Verkuil9 days
br-v6.3hcommit 0ba6b7d838...Hans Verkuil9 days
br-v6.3gcommit 763d62e0e5...Hans Verkuil9 days
br-v6.3ecommit 27e5b51fca...Hans Verkuil12 days
br-v6.2ccommit 949680ab4f...Hans Verkuil2 weeks
v6.2-rc5commit 2241ab53cb...Linus Torvalds2 weeks
br-v6.3bcommit 67dcebbac5...Hans Verkuil3 weeks
v6.2-rc4commit 5dc4c995db...Linus Torvalds3 weeks
v6.2-rc3commit b7bfaa761d...Linus Torvalds4 weeks
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2019-07-28Linux 5.3-rc2v5.3-rc2Linus Torvalds1-1/+1
2019-07-28Merge tag 'meminit-v5.3-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...Linus Torvalds1-0/+7
2019-07-28Merge tag 'kbuild-fixes-v5.3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/gi...Linus Torvalds4-7/+5
2019-07-28Merge tag 'char-misc-5.3-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/gi...Linus Torvalds10-11/+23
2019-07-28Merge tag 'tty-5.3-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/greg...Linus Torvalds5-757/+5
2019-07-28Merge tag 'spdx-5.3-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gre...Linus Torvalds61-61/+61
2019-07-28Merge tag 'usb-5.3-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/greg...Linus Torvalds11-39/+57
2019-07-28Merge tag 'armsoc-fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/soc...Linus Torvalds31-1886/+33
2019-07-27Merge branch 'x86-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/ker...Linus Torvalds8-23/+84
2019-07-27Merge branch 'sched-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/k...Linus Torvalds5-48/+114
[...]
 
Clone
git://linuxtv.org/hverkuil/media_tree.git
https://git.linuxtv.org/hverkuil/media_tree.git
git+ssh://linuxtv.org/git/hverkuil/media_tree.git
ssh://linuxtv.org/git/hverkuil/media_tree.git

Privacy Policy